CẢI TẠO PHỤC HỒI

CẢI TẠO PHỤC HỒI

Ngày đăng: 30/12/2021 04:06 PM
Lượt xem: 336

    CẢI TẠO, PHỤC HỒI CÁC SÂN VƯỜN

    Cải Tạo,  Phục Hồi Các Sân Vườn  Với chế độ khảo sát kỉ lưỡng và khoa học,chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân làm cho cây xanh, thảm cỏ kém phát triển. Sau đó chúng tôi sẽ đưa ra phương pháp tưới nước, bón phân hợp lý nhất ,làm cho cây xanh phát triển tốt nhất không gây lãng phí, bạc màu đất.. .Sau Thời gian từ 1 – 3 tháng màu xanh thiên nhiên sẽ trở lại với khuôn viên của bạn. Giúp cho bạn thoải mái, sản khoái sau thời gian làm việc mệt mỏi