TPHCM triển khai trồng 10 triệu cây xanh các loại

TPHCM triển khai trồng 10 triệu cây xanh các loại

Ngày đăng: 03/01/2022 10:54 PM
Lượt xem: 315

  TP đặt mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn với sự tham gia của mọi người dân, huy động các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao tỷ lệ cây xanh trên mỗi người dân, tạo thêm cảnh quan, bóng mát, điều hòa khí hậu, bảo vệ sức khỏe con người.

  Đồng thời, phát động bình quân mỗi người dân TPHCM trồng 1 cây xanh chung sức “Vì một Việt Nam xanh”. Qua đó, TP triển khai trồng 10 triệu cây xanh các loại, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, trồng cây xanh qua phát triển công viên, mảng xanh, cây xanh đường phố và cây xanh trong các công sở, trường học, khu dân cư là 8.341.750 cây xanh các loại; tạo được 1.658.250 cây rừng thông qua phát triển rừng, trồng rừng tập trung, cải tạo chăm sóc, làm giàu rừng trên diện tích 1.140 ha.

  Để thực hiện mục tiêu trên, TP triển khai một số giải pháp như phát động phong trào mỗi người dân TP trồng một cây xanh. Đồng thời, huy động nguồn lực về kinh phí, lao động, việc tình nguyện tham gia của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng, các hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

  Các sở, ban, ngành TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn rà soát, bổ sung, bố trí các diện tích đất công thích hợp cho công tác trồng phát triển cây xanh trên địa bàn quản lý; diện tích các công trình công cộng, đường giao thông, bờ kênh mương thủy lợi; diện tích đất có khả năng trồng cây thuộc các tổ chức và hộ gia đình.

  UBND huyện Bình Chánh triển khai xây dựng quy hoạch, lập dự án trồng rừng do huyện quản lý; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi, bàn giao đất cho triển khai dự án trồng phát triển rừng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

  UBND huyện Củ Chi đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai dự án trồng rừng mở rộng Vườn thực vật theo chủ trương, kế hoạch của UBND TP.

  Ngoài ra, TP triển khai nhiều biện pháp trong quản lý bảo vệ diện tích rừng, tiếp tục xây dựng đề xuất thêm biện pháp lâm sinh phù hợp cho phát triển bền vững các loại rừng của TP, đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển rừng đã đề ra của giai đoạn.